Borealis Stenungsund

Borealis Stenungsund

Borealis AB

Industrivägen
Sweden
Tel. +46 303 860 00
Fax: +46 303 864 49
Drift- och underhållsinformation
Meddelande – 08/12/2021, 16.10
Våra anläggningar går med stabil drift

Alla meddelanden

Borealis är den enda polyetentillverkaren (PE) i Sverige och våra anläggningar finns i Stenungsund, 50 km norr om Göteborg. Vår krackeranläggning i Stenungsund är en av de mest flexibla i Europa genom att vi kan använda fyra råvaror i krackningsprocessen (nafta, etan, propan och butan). Huvudprodukterna är eten och propen och dessa används som råvara i vår polyetenanläggning för att producera högteknologiska högdensitetspolyeten (HDPE), lågdensitetspolyeten (LDPE) och Borstar®-produkter, framför allt för kabel- och rörmarknaderna.

Vattenånga

Då vi producerar vattenånga vid våra produktionsanläggningar kan denna vattenånga synas som en rökpelare vid klart och vindstilla väder.

Fackling

Stenungsund finns det sammanlagt fem facklor, varav fyra hos Borealis och en hos Perstorp Oxo. Facklingen är en del av vårt säkerhetssystem och är ett tecken på att läget är under kontroll, trots att processen inte fungerar normalt (t.ex när vi startar eller stoppar fabriken). Om en driftstörning inträffar ingår facklorna i ett system som gör att man inte behöver släppa ut de brandfarliga gaserna direkt i luften. Istället skickas de till facklorna, där de kan förbrännas på ett säkert sätt. Facklorna kan ses som en enorm säkerhetsventil. Vid sotande fackling bildas sot, som består av kolpartiklar som kan jämföras med kolpartiklar som uppkommer vid eldning i braskamin, biltrafik eller annan förbränning. Vanlig vattenånga tillsätts för att undvika sotande fackling och detta tar bort sotflagorna men i gengäld medför det buller. Sotande fackling uppstår när ångtillförseln inte är tillräcklig.

Nedladdningar

Certifikat

Alla dokument
Certifikat Stenungsund — ISO 14001
Certifikat Stenungsund — ISO 9001
Certifikat Stenungsund — ISO 50001
Certifikat Stenungsund — ISO 17025
Certifikat Stenungsund — ISCC EU